Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

28 Ιουλίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Διασφάλιση του εφοδιασμού του διασυνδεδεμένου συστήματος με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό, αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 28/7/2020 - 16/10/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας