Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή της δράσης Νταντάδες της γειτονιάς με πόρους του ΕΣΠΑ

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

27 Ιουλίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Με πόρους του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μαθηση, θα  σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί πιλοτικά η δράση Νταντάδες της γειτονιάς, ένα σύστήμα εξυπηρέτησης γονέων για την φύλαξη των παιδιών τους.

Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας