Υποστήριξη Δικαιούχων του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 μέσω της ΜΟΔ ΑΕ (ETΠΑ)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

22 Ιουνίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη Δικαιούχων του ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 για την ωρίμανση και υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 22/6/2020 - 31/7/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας