Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ [ΠΡ_51]

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

18 Ιουνίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Υπηρεσίες επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποστήριξης και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 15/9/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας