Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των επιχειρηματιών και προώθηση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Μαΐου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης με τη μορφή οικοσυστήματος βελτίωσης της απασχολησιμότητας μέσω ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας νέων καινοτόμων μικρο-επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Αττικής (ΠΣΕΕ Αττικής)».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 18/5/2020 - 30/9/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας