Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Κατακόλου, Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Μαΐου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (εκπομπές CO2, αέριοι ρύποι, ηχορύπανση) από τους συμβατικούς τρόπους μετακίνησης καθώς και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 18/5/2020 - 31/12/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας