Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στη Νότια Αττική

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

17 Μαρτίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω ειδικής πλατφόρμας λογισμικού και συνοδού υποστηρικτικού εξοπλισμού/ λογισμικού, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες και το δίκτυο LoRA-WAN.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 19/3/2020 - 31/12/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας