Βελτίωση αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω ενοποίησης παρεμβάσεων ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

16 Μαρτίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη τοπικού μηχανισμού “Social Innovation Piraeus”, ο οποίος θα αποτελέσει βασικό εργαλείο συντονισμού των δράσεων και δικτύωσης των οντοτήτων που εμπλέκονται στις κοινωνικές πολιτικές άμεσης κοινωνικής παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 16/3/2020 - 31/12/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας