Δράσεις για την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Φεβρουαρίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται έντονα από την οικονομική κρίση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες, πληθυσμός σε συνθήκες φτώχειας) καθώς και ειδικών ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΑμεΑ, μετανάστες κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 3/2/2020 - 31/3/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας