Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων των μικρών νησιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

10 Φεβρουαρίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση ή κατασκευή νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), καθώς και άλλες δράσεις προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ στα Μικρά Νησιά της Περιφέρειας  σε συνδυασμό με την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 3/2/2020 - 31/3/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας