Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

09 Ιανουαρίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση των απαραίτητων συνοδών έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 7/1/2020 - 31/12/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας