Μηχανισμός υποστήριξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Ιανουαρίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης του συστήματος διακυβέρνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 13/1/2020 - 31/3/2020 (έως τις 15:00 )

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας