Καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας [ΠΡ 47]

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Δεκεμβρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα υλοποίησης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης «Ψυχαργώς» προκειμένου να διασφαλισθεί ως βιώσιμο το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που θα λειτουργεί με όρους ποιότητας και αποδοτικότητας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 25/11/2019 - 25/2/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας