Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

13 Νοεμβρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 11/11/2019 - 30/4/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας