Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

03 Νοεμβρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για μακροχρόνια ανέργους που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση ή να βελτιώσουν τους όρους πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 21/11/2019 - 21/11/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας