Επαγγελματική κατάρτιση ανέργων στον Δήμο Τρίπολης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

30 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και περιπτώσεις υποθέσεων (cases), για την ανάπτυξη γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες τουρισμού και μεταποίησης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 30/7/2019 - 31/10/2019 (-)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας