Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων για την κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

05 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Η πρόσκληση αφορά την αναβάθμιση εξοπλισμού (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών/ ΤΠΕ και εργαστηριακού εξοπλισμού) επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Η προμήθεια του εξοπλισμού αναμένεται να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα προσόντα των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών, ως εφόδιο στην αναζήτηση εργασίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας