Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

02 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου για την ανάγκη υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφειά της.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 31/12/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας