Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

27 Αυγούστου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Η Πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α’ Προτεραιότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) που εμπίπτουν στα μέτρα ΑΣΑ 2, ΑΣΑ 4, ΑΣΑ 6 και ΑΣΑ 8 αυτού. Οι προς χρηματοδότηση δράσεις περιλαμβάνουν Πράσινα Σημεία Δήμων Θεσσαλίας, Σταθμούς Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών στα Νησιά της Πεςριφέρειας Θεσσαλίας, προμήθεια τεμαχιστών ογκωδών, οικιακή κομποστοποίηση και συστήματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι και δράσεις υποστήριξης των πολιτών για τη χρήση των προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και ΔσΠ Βιοαποβλήτων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας