Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Αυγούστου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ο Δήμος Ηρακλείου καθώς και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά ή προσφέρουν τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος είναι να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΝομός υλοποίησης: Νομός ΗρακλείουΠερίοδος υποβολής: 16/9/2019 - 31/12/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας