Δράσεις για τη καταπολέμηση των εξαρτήσεων στη κοινότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

28 Ιουλίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, με σκοπό τη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά και αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 10/7/2019 - 30/10/2019 (έως 16:00)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας