Βιώσιμη αστική κινητικότητα, βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και εξοικονόμηση ενέργειας στο αστικό περιβάλλον στη Δυτική ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Ιουνίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κοινόχρηστων χώρων μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια (π.χ. αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ιστών 'χαμηλού οδοφωτισμού', λαμπτήρων, ενεργειακή αναβάθμιση σε αντλιοστάσια άρδευσης κοινόχρηστων χώρων, κλπ.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 24/6/2019 - 31/10/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας