Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

07 Μαΐου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Ψηφιακός μετασχηματισμός των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνολογική επάρκεια για την επιτυχή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 4/3/2019 - 20/6/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας