Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

07 Απριλίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 31/12/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας