Δράσεις για τη συμμόρφωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής με τους στόχους της πολιτικής ελέγχου και επιβολής ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Μαρτίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Ενδυνάμωση του εθνικού συστήματος ελέγχου, παρακολούθησης και επιβολής, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και να καταστεί δυνατή η βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδρόβιων πόρων μέσω της κάλυψης όλων των πτυχών της πολιτικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και ΘάλασσαΠερίοδος υποβολής: 15/3/2019 - 31/12/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας