Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

05 Φεβρουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, αποτελεί ειδικό στόχο του γενικότερου στρατηγικού στόχου της στρατηγικής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για την διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλεονεκτήματος των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 5/2/2019 - 5/3/2019 (έως 16:00)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας