Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση αστικών τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη του Πειραιά ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

04 Φεβρουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στην προσέλκυση, προγραμματισμό και βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών και πολιτιστικών ποών στην πόλη του Πειραιά. Θα δοθούν κίνητρα (κυρίως άϋλα) για την ανάπτυξη, χρήση και αξιοποίηση τέτοιων εφαρμογών από επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα κλπ., οι οποίες θα «συντίθενται» στην πλατφόρμα DMS που πρόκειται να αναπτυχθεί.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 25/1/2019 - 31/12/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας