Διαχείριση πόσιμου ύδατος και αξιοποίηση επιφανειακών ή/και θαλάσσιων υδάτων για χρήση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

14 Ιανουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών υδρευτικών αναγκών των μικρών νησιών της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας και η διασφάλιση της ποσότητας του πόσιμου νερού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 15/3/2019 (έως 14:00)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας