Δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

14 Ιανουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης παράκτιων περιοχών λόγω διάβρωσης. Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας. Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 15/3/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας