Διαδημοτική διαδραστική πύλη έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς στην Δυτική ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

13 Ιανουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη μιας διαδημοτικής διαδραστικής πύλης έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς, με την αξιοποίηση και χρήση ανοιχτών εφαρμογών διάχυτης/ περιρρέουσας νοημοσύνης (Ambient Intelligence) με κοινό στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» στο δια-δημοτικό αστικό περιβάλλον της Δυτικής Αθήνας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 11/3/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας