Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

10 Ιανουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της λειτουργίας δομών που αφορούν στην στήριξη και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών τους καθώς και στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 7/12/2018 - 7/2/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας