Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

06 Ιανουαρίου 2019

Συνοπτική περιγραφή: Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Στρατηγικής, καλείται να σχεδιάσει και να υποβάλει κείμενο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3490/16-11-2018 απόφαση έγκρισης της εξειδίκευσης ΟΧΕ από την Επιτροπή Παρακολούθησης, για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 10/12/2018 - 28/2/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας