Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων υγείας, στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Περιφέρειας ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

20 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στα μικρά νησιά της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση - υγρομόνωση - κουφώματα κλπ.) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης - θέρμανσης, φωτισμός κλπ.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 14/1/2019 - 28/6/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

15

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας