Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Νοεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Η λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παρέχει καθολική, προσιτή και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας για το σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 1/11/2018 - 1/7/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας