Θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (νέα φάση)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

31 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Κάλυψη θέσεων εκπαιδευτών ενηλίκων με σκοπό τη συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, που θα λειτουργήσουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 από ΟΤΑ Α’ βαθμού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 23/10/2018 - 6/11/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας