Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού της Δυτικής Αθήνας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

08 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής «Διαδημοτική εταιρική σχέση για την ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» και αφορούν στην ενίσχυση της μητροπολιτικότητας της περιοχής παρέμβασης με ανάδειξη υφιστάμενων και «νέων» (αναδυόμενων) πόλων επισκεψιμότητας και σύγχρονου πολιτισμού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας