Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε νοσοκομειακές μονάδες

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

08 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Πρόσβαση των νοσοκομείων στο δίκτυο ΕΔΕΤ σε υψηλές ταχύτητες 1/10 Gbps μέσω οπτικών ινών, archive απεικονιστικών δεδομένων βάσει του προτύπου DICOM, αυθεντικοποίηση χρηστών, ασύρματη πρόσβαση wifi εντός του χώρου των νοσοκομείων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 9/10/2018 - 10/12/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας