Αναβάθμιση και συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών στη Δυτική Αθήνα

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

07 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Κατασκευή, απόκτηση, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών, στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας