Αναβάθμιση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

03 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού για την ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 17/7/2018 - 13/12/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας