Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΤΠΑ) - Υπόδειγμα

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

03 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Eνέργειες για την Τεχνική Υποστήριξη και την Διοικητική Λειτουργία του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά, στα πλαίσιο της εφαρμογής των έργων - δράσεων της εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΝομός υλοποίησης: Νομαρχία Αθηνών - ΠειραιώςΠερίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας