Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια των στρατηγικών ΟΧΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

03 Οκτωβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των δημοσίων φορέων, των ιδιωτών - επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της Περιφέρειας, όπως προβλέπονται στα εγκεκριμένα σχέδια ΟΧΕ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 8/10/2018 - 29/3/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας