Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αξιοποίησης Β2Β και B2C καναλιών για τη προώθηση της οικονομίας επισκεπτών στην Αθήνα

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις που συνδέονται με την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Αθηναίων. Περιλαμβάνει την υλοποίηση αναπτυξιακών ενεργειών και δράσεων γενικής τουριστικής προβολής του προορισμού «Αθήνα» μέσα από την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους επισκέπτες, την προώθηση και διάχυση της εικόνας της πόλης της Αθήνας, την γενική τουριστική προβολή της Αθήνας σε χώρες του εξωτερικού, την προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσω εξειδικευμένων καναλιών προώθησης καθώς και τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία μηχανισμών πληροφόρησης και ενημέρωσης των φορέων της πόλης αναφορικά με δράσεις προβολής και εξωστρέφειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 10/8/2018 - 31/12/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας