Ανάπτυξη και προβολή της υουριστικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας, της καίριας γεωγραφικής της θέσης στον ελλαδικό χώρο καθώς και της συμβολής της στην παραγωγή δράσεων σύγχρονου πολιτισμού, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των εν λόγω δράσεων σε πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αθήνας και τη συμβολή τους στην οικονομική της ανάπτυξη.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 10/8/2018 - 31/12/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας