Εργαλεία προώθησης της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων - Κέντρο στήριξης επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

12 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εργαλεία ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων από φορείς που θα έχουν άμεση επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα και οι οποίοι θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν τις ανάγκες και τις τάσεις της επιχειρηματικότητας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 10/8/2018 - 31/12/2019

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας