Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

04 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ) και Κρατικού Πιστοποιητικού πληροφορικής (ΚΠπ).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 5/9/2018 - 15/10/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας