Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

04 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ) και Κρατικού Πιστοποιητικού πληροφορικής (ΚΠπ).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 5/9/2018 - 15/10/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ

14

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2017/ 2018 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας