Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

02 Σεπτεμβρίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 3 έτη.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 1/9/2018 - 31/12/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας