Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Άνδρος και Άνδρος - Τήνος

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

31 Ιουλίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για δύο διασυνδέσεις, που θα αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες διασυνδέσεις Λιβάδι (Ν. Εύβοια) - Άνδρος και Άνδρος -Τήνος.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 22/10/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας