Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

31 Ιουλίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Yποστήριξη μαθητών από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προσφυγόπαιδων και μαθητών με προβλήματα μάθησης, προκειμένου να επιτευχθεί η παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και η ολοκλήρωση των σπουδών τους και να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή και οι συνακόλουθες συνέπειές της που αποτελούν τροχοπέδη για το μέλλον τους.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 31/7/2018 - 31/8/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας