Έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές πολιτισμού, τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

29 Ιουλίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Χρηματοδότηση του Δήμου Ηρακλείου καθώς και φορέων του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά ή προσφέρουν τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΝομός υλοποίησης: Νομός ΗρακλείουΠερίοδος υποβολής: 14/5/2018 - 28/9/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας