Κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρεια Κρήτης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

26 Ιουλίου 2018

Συνοπτική περιγραφή: Κατασκευή - αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 1/8/2018 - 28/9/2018

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

16

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΠΕ 2018/ 2019 UPDATE

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας